Samverkan för lönsamhet och miljönytta i gårdsbaserad biogasproduktion

Senast ändrad: 06 maj 2019

Projektet "Samverkan för lönsamhet och miljönytta i gårdsbaserad biogasproduktion" startade 2012 och pågår till och med 2013.

Projektet syftar till att undersöka svenska lantbrukares samverkan inom gårdsbaserad biogasproduktion och till att studera effekterna av olika former av samverkan för företagens lönsamhet, produktionens miljönytta samt lärande och landsbygdsutveckling. Studien inleds med en kartläggning av samtliga gårdsbaserade biogasanläggningar i Sverige (cirka 40 st.) Därefter följer huvudundersökningen som utgörs av cirka sex fallstudier. I dessa undersöks hur man samverkar samt ekonomiska, tekniska och miljömässiga effekter, liksom effekter för lärande och landsbygdsutveckling.

Projektet finansieras av SLF (Stiftelsen lantbruksforskning.

Från institutionen medverkar Cecilia Sundberg.

Samarbetspartners inom SLU är Richard Ferguson vid institutionen för ekonomi, Pernilla Tidåker vid institutionen för växtproduktionsekologi och Cecilia Waldenström vid institutionen för stad och land.


Kontaktinformation
Sidansvarig: eva-lena.selfene@slu.se