Samverkan för lönsamhet och miljönytta i gårdsbaserad biogasproduktion

Senast ändrad: 05 november 2021

Projektet "Samverkan för lönsamhet och miljönytta i gårdsbaserad biogasproduktion" startade 2012 och pågick till och med 2013.

Projektet syftade till att undersöka svenska lantbrukares samverkan inom gårdsbaserad biogasproduktion och till att studera effekterna av olika former av samverkan för företagens lönsamhet, produktionens miljönytta samt lärande och landsbygdsutveckling.

Studien inleddes med en kartläggning av samtliga gårdsbaserade biogasanläggningar i Sverige (cirka 40 st.) Därefter följde huvudundersökningen som utgordes av cirka sex fallstudier. I dessa undersökdes hur man samverkar samt ekonomiska, tekniska och miljömässiga effekter, liksom effekter för lärande och landsbygdsutveckling.

Projektet finansierades av SLF (Stiftelsen lantbruksforskning.

Från institutionen medverkar Cecilia Sundberg.

Samarbetspartners inom SLU var Richard Ferguson vid institutionen för ekonomi, Pernilla Tidåker vid institutionen för växtproduktionsekologi och Cecilia Waldenström vid institutionen för stad och land.