Lantbruket som bioenergiproducent

Senast ändrad: 05 november 2021

Av Sveriges totala energianvändning på 571 TWh kommer 124 TWh från biobränsle (2009). Det är av stort intresse att öka andelen då den är förnybar. Det finns många sätt att utvinna energi ur biomassa. Beroende både på formen av råvara och tänkt användningsområde varierar vilken typ av bränsle som det är intressantast att producera.

Vår forskning är både på systemnivå och på mer detaljerad teknisk nivå. Vi studerar hur lantbrukets resurser kan utnyttjas för att producera t.ex drivmedel och fjärrvärme effektivt samtidigt som vi också studerar hur de tekniska processerna för biogas och etanolframställning kan förbättras.

Pelletering

Det är ofta praktiskt att göra pellets av biomassa. Hur går det att tillämpa pelletering på ny råvaror? Hur går det att förbättra den tekniska prestandan för pelleringsprocesserna?

Rapporterade projekt: