Bioraffinaderier och livscykelanalys

Senast ändrad: 05 november 2021

Ett lovande koncept för effektiv konvertering av biomassa är i så kallade bioraffinaderier. Det är dock viktigt att kunna visa att systemet minskar miljöpåverkan jämfört med fossila alternativ. Livscykelanalys (LCA) används ofta som ett kvantifieringsverktyg, Beräkningarna blir emellertid ganska utmanade för dessa typer av system framförallt kopplat till LCA-metodiken.

Syftet med detta projekt är att belysa hur olika metodologiska val i LCA (tid och systemgränser, val av funktionell enhet etc.) påverkar utvärdering av bioraffinaderi-system. Syftet är att ge rekommendationer och riktlinjer för hur LCA av bioraffinaderier kan utföras i framtida studier.