Biprodukter vid pressning och omförestring av rapsolja

Senast ändrad: 22 september 2022

Arbetets syfte var att utvärdera hur rapsexpeller och rapsmjöl, samt glycerin från omförestring av rapsolja, kan användas i olika applikationer, samt att beräkna dessa produkters ekonomiska värde inom dessa användningsområden.

Rapsfrö innehåller normalt 40-50 % olja som kan utvinnas vid pressning och en eventuell extraktion. Pressåterstoden, rapskaka eller rapsexpeller, innehåller normalt 10-25 % olja, medan rapsmjölet som även utsatts för extraktion endast innehåller ett par procent olja.

Rapsexpellern och rapsmjölet kan användas som foder, bränsle, råvara till biogas eller som gödselmedel. Om den utvunna oljan ska användas som fordonsbränsle så omförestras denna normalt till rapsmetylester (RME) och då erhålls glycerin som en biprodukt. Glycerin kan användas som foder, bränsle, råvara till biogas eller inom den kemiska industrin som råvara eller tillsats i en mängd olika produkter.

Publikationer:

Bernesson, S. 2007. Användningsområden för biprodukterna vid pressning och omförestring av rapsolja. Fields of application for the by-products of extraction and transesterification of rapeseed oil. SLU, Institutionen för biometri och teknik, Rapport - miljö, teknik och lantbruk 2007:04, Uppsala.

Bernesson, S. 2007. Användningsområden för biprodukterna vid pressning och omförestring av rapsolja - en liten handbok. Bioenergiportalen, Uppsala.


Kontaktinformation