Detaljredovisning av växthusdata enligt EU:s förnybarhetsdirektiv för odling av drivmedelsråvaror – Potentiella möjligheter för råvaruproducenter och drivmedelstillverkare

Senast ändrad: 05 november 2021

EUs sk förnybarhetsdirektiv innebär att användningen av biodrivmedel inom transportsektorn ska vara minst 10% år 2020. Samtidigt innebär EUs sk bränslekvalitetsdirektiv att leverantörer av drivmedel är ålagda att minska växthusgasutsläppen av de drivmedel som de säljer med 6% per såld energienhet. Tillsammans ger dessa direktiv möjligheten för lantbrukare som kan leverera grödor med låga utsläpp av växthusgaser att ge sina produkter ett mervärde.

Ett mål med detta projekt är att undersöka hur lantbrukare som odlar grödor till biodrivmedel kan reducera sina utsläpp av växthusgaser. Dessutom kommer att undersökas hur ett optimalt datainsamlings- och redovisningssystem kan utformas.


Kontaktinformation