El- & värmeproduktion från biomassa

Senast ändrad: 22 september 2022

Inom detta projekt undersöktes möjligheten att framställa el och värme ur biomassa, både i stor och liten skala, att undersökas ur ett livscykelperspektiv. Tyngdpunkten låg främst på växter rika på lignocellullosa (energiskog). Speciellt med fokus på dessa systems energieffektivitet och inverkan på klimatet över tiden.

Publikationer

Ericsson, N., Sundberg, C., Nordberg, Å., Ahlgren, S. and Hansson, P.-A. (2017) Time-dependent climate impact and energy efficiency of combined heat and power production from short-rotation coppice willow using pyrolysis or direct combustion. GCB Bioenergy, 9: 876–890. doi:10.1111/gcbb.12415

Ericsson, N., Nordberg, T., Sundberg, C., Ahlgren, S., Hansson, P.-A. (2014) Climate impact and energy efficiency from electricity generation through anaerobic digestion or direct combustion of short rotation coppice willow    Applied Energy, 132, pp. 86-98. doi: 10.1016/j.apenergy.2014.06.049

Hammar, T., Ericsson, N., Sundberg, C., Hansson, P.-A. (2014) Climate Impact of Willow Grown for Bioenergy in Sweden.  BioEnergy Research, 7 1529–1540. doi: 10.1007/s12155-014-9490-0

Ericsson, N., Porsö, C., Ahlgren, S., Nordberg, Å., Sundberg, C. and Hansson, P.-A. (2013) Time-dependent climate impact of a bioenergy system – methodology development and application to Swedish conditions.  GCB Bioenergy, 5: 580–590. doi: 10.1111/gcbb.12031

Hammar, T., Sundberg, C., Ericsson, N., Hansson, P.-A (2014)  Climate Impacts of Bioenergy Produced from Willow Grown in Sweden . Conference proccedings. 22nd European Biomass Conference and Exhibition. doi: 10.5071/22ndEUBCE2014-1DO.1.5

Ericsson, N., Porsö, C., Nordberg, Å., Hansson, P.-A. 2012. The Effect of Soil Organic Carbon and the Time Frame on the GWP in a Short Rotation Coppice LCA. Conference proccedings. 20th European Biomass Conference and Exhibition. doi: 10.5071/20thEUBCE2012-5AV.1.22

Fakta:

Finansiering skedde bland annat genom STandUP for energy, ett samarbete mellan fyra universitet (UU,SLU,KTH & LTU) med ett övergripande mål att minska kostnaderna för storskalig produktion av förnybar och hållbar el samt att utveckla kostnadseffektiva och energisnåla hybrid- och elfordon.