Foderhushållning för minimerad miljöpåverkan genom enbart närodlat foder till lantbrukets djur

Senast ändrad: 05 november 2021

Projektet "Foderhushållning för minimerad miljöpåverkan genom enbart närodlat foder till lantbrukets djur" pågick under 2011. 

Syftet med detta planeringsprojekt var att  förbereda en tvärvetenskaplig forskningssatsning med fokus på djurhållningens miljöpåverkan, främst vad gäller utsläpp av kväve och fosfor. Projektets mål var att:

• Identifiera områden med särskilt stora forskningsbehov, som underlag för kommande forskningsansökningar för i första hand doktorandtjänster

• Förbereda utvecklingen av en systemanalytisk modell, som skall ge en helhetsbild av miljöpåverkan från fodrets kretslopp och utgöra navet i kommande forskningssatsning.

I projektet samverkade husdjursforskare och systemanalytiker med kompetenser inom gödselhantering, markvetenskap, odling och ekonomi för att täcka in alla aspekter av det hemmaodlade/närodlade fodrets kretslopp. Arbetet utfördes genom att utveckla en prototyp för den kommande systemanalytiska modellen. I prototypen sammanställs nuvarande vetande så att luckor i kunskapskedjan kring djurhållningens miljöpåverkan blir synliga och kan åtgärdas med forskning.

Projektet ingick i Fodrets kretslopp och finansierades av SLF.


Kontaktinformation