Förädling av hela baljväxter till högvärdiga produkter- klimateffekter

Senast ändrad: 05 november 2021

Projektet är ett sammarbete mellan SLU och Eco Etanol AB. Företaget Eco Etanol AB har utvecklat en metod som sönderdelar helgrödesensilerade ärt-eller åkerbönplantor i tre fraktioner: protein, stärkelse och fibrer. Dessa fraktioner kan förädlas till produkter så som etanol, proteinfoder och bränslepellets. Idag odlas åkerbönor och ärtor i hög grad för att användas som foder, den nyutvecklade metoden innebär att fler högvärdiga produkter kan produceras från samma planta. Dessa produkter kan ha potential att reducera klimatpåverkan jämfört med om sojaprotein hämtas från Sydamerika, bilar drivs med fossil bensin och pellets produceras från andra råvaror.

Syftet med detta projekt är att med hjälp av livscykelanalys (LCA) analysera klimateffekterna av ovanstående system.

Projektet finansieras av SMURF

Från Institutionen medverkar Per-Anders Hansson, Serina Ahlgren, Ingrid Strid och Hanna Karlsson.


Kontaktinformation