Hampa till bränsle, fiber och olja

Senast ändrad: 05 november 2021

Hampa är en kulturväxt som odlats under mer än tusen år för framställning av fibrer, huvudsakligen till textilier, segel och olika typer av rep. Under vissa tidsperioder har hampan varit en gröda av mycket stor ekonomisk betydelse. Idag används hampan ofta till energiändamål.

Syftet med projektet var att, i en handbok, beskriva odling och skörd av hampa för olika användningsområden t ex fiber, energi och frö.

Beredning och användning av hampfiber samt skörd av energihampa beskrivs. Även användningen av hampoljan behandlas. Rapporten avslutas med några kalkylexempel.

Publikationer

Bernesson, S. 2006. Hampa till bränsle, fiber och olja - en liten handbok. SERO, Köping. Beställs från SERO

e-post: info.sero@koping.net


Kontaktinformation