Klimatsmart gödsel från Salix och halm

Senast ändrad: 02 mars 2012

I en systemstudie undersöktes möjligheterna till att producera kvävegödselmedel från biomassa istället för från naturgas som dagens gödselmedel. Genom att förgasa biomassa från t.ex. halm eller Salix får man en syntesgas som kan användas istället för naturgas för att framställa kvävegödselmedlet ammoniak. Resultaten visade på att det skulle kunna gå att minska utsläppen av växthusgaser med upp till 80 procent med den nya metoden.


Kontaktinformation