Den hållbara gården

Senast ändrad: 05 november 2021

Syftet med detta projekt var att utvärdera en verklig gårds (Jannelunds Gård utanför Örebro) hållbarhet ur ett brett perspektiv före och efter ”omläggning” till en produktion som levererar mer produkter för humankonsumtion, inklusive havre för havresdrycksframställning, gråärt, bondbönor och råg.

Period

Jan 2016-dec 2017

Beskrivning

Syftet med detta projekt var att utvärdera en verklig gårds (Jannelunds Gård utanför Örebro) hållbarhet ur ett brett perspektiv före och efter ”omläggning” till en produktion som levererar mer produkter för humankonsumtion, inklusive havre för havresdrycksframställning, gråärt, bondbönor och råg.  Som jämförelse utföde vi samma bedömning på ett teoretiskt fall där istället för ökad produktion av vegetabilier till humankonsumtion så utökas antalet får till det antal som gården maximalt kan producera foder till.

Finansiering

Framtidens lantbruk, SLU och Oatly

Projektledare

Elin Röös

Medlemmar

Adam Arnesson, Jannelunds Gård, Örebro, Carina Tollmar, Oatly 

Publikationer

https://www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/fu-food/publikationer/publikationer-fr-l/den-hallbara-garden--juni2017_webb.pdf

https://www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/fu-food/publikationer/2017/the-sustainable-farm---does-it-exist--aug2017_webb.pdf

Fakta:

För hållbarhetsutvärderingen använde vi hållbarhetsramverket SAFA från FAO som anpassas till svenska förhållanden. SAFA innehåller många olika hållbarhetsindikatorer under olika teman såsom påverkan på luft, biologisk mångfald, ekonomi och sociala aspekter. Vi studerade också indikatorer som antalet människor som kan försörjas med mat från gården och klimatpåverkan per producerad kcal. 


Kontaktinformation