Hur används biogas bäst?

Senast ändrad: 05 november 2021

Biogas är en multifunktionell energibärare som idag används för kraftvärmeproduktion eller renas och komprimeras till fordonsgas. Modern processteknik ger dock möjlighet att konvertera biogas till andra energibärare med högre energitäthet (t.ex. flytande biogas, Fischer Tropsch diesel, metanol eller dimetyleter). Ett annat alternativ är att använda biogas för produktion av mineralgödselkväve. Kunskap om energi-och miljömässig prestanda hos dessa system saknas till stor del.

Syftet med projektet är att i ett systemperspektiv studera olika framtida strategier för användning av biogas, producerad från lantbruksrelaterade substrat vid samverkansanläggningar, med avseende på energibalans, utsläpp av växthusgaser och användarperspektiv. Målet är att identifiera optimal användning under olika förutsättningar och ta fram kunskap, som kan utgöra underlag inför framtida prioriteringar vid forskning och implementering av teknik- och systemlösningar. 


Kontaktinformation

Åke Nordberg

Institutiionen för energi och teknik, SLU

ake.nordberg@slu.se