Internationella bioenergimarknader

Senast ändrad: 05 november 2021

Projektet EUBIONETs

Syftet med institutionens medverkan i projektet var att studera utvecklingen av de internationella bioenergimarknaderna med avseende på exempelvis handelsflöden, prisutveckling och marknadsintegration. Skälet är den ökade användningen av bioenergi som i sin tur ökar den internationella handeln med just bioenergi.