Kostnader, tillgångar och kvalitet hos bränslehalm

Senast ändrad: 05 november 2021

Potentialen för att använda halm som bränsle är 4-7 TWh per år i Sverige, medan den faktiska användningen endast ligger runt 0,3 TWh per år. Viktiga hinder för en ökad användning av bränslehalm är osäkerheten kring tillgången på halm mellan olika år samt även årliga variationer i bränslekvalitet.

Dessutom är halm ett skrymmande bränsle, vilket innebär att det är dyrt att transportera och lagra och att logistikkostnaderna därmed blir höga. I detta projekt ska en dynamisk simuleringsmodell tas fram där man kan analysera dessa aspekter för specifika orter. 

Väderdata, markdata, geografiska data m m, används som indata till modellen, som sedan beräknar kostnader och olika mått på leveranssäkerhet och bränslekvalitet för olika hanteringssystem. Modellen kommer bl a att tillämpas på några mindre värmeanläggningar (1-2 MW).

Publikationer

Nilsson, D. & Bernesson, S. 2009a. Halm som bränsle . Del 1: Tillgångar och skördetidpunkter [Straw as fuel - Part 1: Available resources and harvest times]. Rapport 011. Department of Energy and Technology, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Sweden. 85 p. http://pub.epsilon.slu.se/4854/1/nilsson_d_et_al_100630.pdf

Nilsson, D. & Bernesson, S. 2009b. Halm som bränsle . Del 2: Fuktegenskaper [Straw as fuel - Part 2: Moisture characteristics]. Rapport 018. Department of Energy and Technology, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Sweden. 52 p.  http://pub.epsilon.slu.se/4852/1/nilsson_d_et_al_100630_2.pdf

Nilsson, D. & Bernesson, S. 2010. Halm som bränsle . Del 3: Dynamisk simulering av hanteringssystem [Straw as fuel - Part 3: Dynamic simulation of handling systems]. Rapport 021. Department of Energy and Technology, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Sweden. 66 p.  http://pub.epsilon.slu.se/4815/1/nilsson_d_et_al_100629.pdf

Projektmedlemmar

Daniel Nilsson, Sven Bernesson

Fakta:

Projektet finansierades av: Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF).


Kontaktinformation