Koncentrationens betydelse för bekämpningseffekten

Senast ändrad: 17 juni 2011

Detta projekt syftade till att undersöka effekten av ändrad koncentration av ogräsmedel t.ex. när odlaren minskar vätskemängden vid växtskyddsarbete med lantbrukssprutan.

I projektet ingick två preparat med olika verkningssätt: kontaktverkande och systemiskt verkande. Det undersöktes hur effekten av olika preparatkoncentration och olika duschkvalité påverkade dosresponsen (verkan av olika doser på bekämpningseffekten).


Kontaktinformation