Processintern metananrikning

Senast ändrad: 05 november 2021

Processintern metananrikning är en metod för att uppgradera biogas som har potentialen att vara kostnadseffektivare än de tekniker som för närvarande finns kommersiellt tillgängliga. Principen innebär att slam från rötkammaren cirkuleras genom en desorptionskolonn och tillbaka igen. Desorptionen av koldioxid åstadkoms genom att luft bubblas genom kolonnen och är baserad på en högre löslighet för koldioxid än metan.