Beräkning av växthusgasutsläpp enligt EU:s hållbarhetskriterier - odling av grödor till biodrivmedel

Senast ändrad: 05 november 2021

Jordbruksdepartementet gav i december 2008 SLU ett uppdrag om beräkning av växthusgasemissioner inom ramen för EU:s förnybarhetsdirektiv och hållbarhetskriterier för biodrivmedel. Uppdraget var att beräkna hur odlingen i Sverige av jordbruksgrödor för biodrivmedel och annan vätskeformig bioenergi samt produktion av biogas med flytgödsel respektive fastgödsel som råvara, påverkar utsläppen av växthusgaser.

Länkar


Kontaktinformation