Optimal grisfoderstat ger minskad miljöbelastning

Senast ändrad: 02 mars 2012

I en studie av undersöktes hur lantbrukare kan styra grisuppfödningens miljöpåverkan genom valet av foder. Studien visade att valet av foder var beroende av vilka miljöfaktorer som prioriterades. Om målet var liten påverkan på växthuseffekten och minimal energianvändning skulle fodret ha ett stort inslag av ärtor. Om däremot försurning och övergödning prioriterades var det viktigt att få ner proteinhalten i fodret genom att tillsätta syntetiska aminosyror.

 


Kontaktinformation