Produktion och skötsel av lövträd

Senast ändrad: 05 november 2021

Syftet med forskningen kring produktion och skötsel av lövträd är att öka kunskaperna kring lövträdens etableringsförmåga liksom skötseln av lövträdsbestånden samt deras volym- och biomassaproduktion. En viktig fråga är skötseln av lövträd under korta omloppstider för biobränsleproduktion.

Hybridpoppel (Tord Johansson)


Kontaktinformation