Stubbar som bränsle - biomassaegenskaper och bränslekvalitet

Senast ändrad: 05 november 2021

Syftet med projektet var att ta fram ny kunskap om stubbiomassans egenskaper som bränsle.

Målen var att identifiera och utvärdera kvalitetsparametrar som påverkas av olika skördemetoder och hanteringsprocesser inom tillförselkedjan från skogen till slutanvändare. Andra mål var att förbättra tillförseln av råvara, förbättra bränslets kvalitet samt producera ett bränsle till rimliga kostnader och därmed höja råvarans värde.

              

Fakta:

Projektet startade i januari 2008 och genomförs i samarbete med bland andra Skogforsk, Sveaskog, SCA Skog AB och Skogssällskapet.