Systemstudier

Senast ändrad: 05 november 2021

Biomassa från skogs- och lantbruket är idag en viktig del i Sveriges energisystem. Resurserna används idag t.ex. till förnybar el-, värme- och drivmedelsproduktion. Hur kan skogs- och lantbruket bidra till hållbar utveckling och att miljömässiga mål uppfylls genom ett effektivt resursutnyttjande och smart tillvaratagande av deras restprodukter? Hur kan biomassan användas i en framväxande bioekonomi och vad blir konsekvenserna av det?


Kontaktinformation