Tillgodose det ekologiska jordbruket med näringsämnen – resurs- och miljöpåverkan från ett livscykelperspektiv

Senast ändrad: 05 november 2021

Målet med projektet "Tillgodose det ekologiska jordbruket med näringsämnen – resurs- och miljöpåverkan från ett livscykelperspektiv" är att bedöma och jämföra naturresurs- och miljöpåverkan av användandet av näringsämnen (kväve, fosfor och kalium) från olika källor inom ekologiskt jordbruk. Källorna till näringsämnena som ska värderas utifrån ett livscykelperspektiv inkluderar både de som idag är tillåtna på marknaden och de som inte idag är tillåtna. Gödselmedel som ska jämföras och bedömas är några av följande; gröngödsling, obehandlad stallgödsel från en ekologisk bondgård, torkat hönsgödsel, kött/ben/blod-mjöl, råfosfat/apatit, hygieniserat humanurin, hygieniserad humangödsel, rötat hushållsavfall och slakteriavfall, och som jämförelse, konstgödsel.

Projektledare är Johanna Spångberg.

Projektet finansiseras av Formas.


Kontaktinformation