Uppgradering av biogas med hjälp av aska

Senast ändrad: 05 november 2021

När biogas passerar genom en behållare med aska höjs dess metanhalt samtidigt som koldioxidhalten minskar. Detta sker genom ett antal processer där koldioxiden i gasen tillsammans med kalciumoxiden i askan bildar kalciumkarbonat, d.v.s. kalksten, som slutprodukt.

Tekniken har utvecklats genom ett flertal projekt