Askfilter för rening av svavelväte i deponigas

Senast ändrad: 05 november 2021

Deponigas kan innehålla upp till 30 000 ppm svavelväte (H2S). För att kunna använda deponigas för el- och värmeproduktion krävs rening för att minska korrosionen i kraftvärmemotorer.

Dagens kommersiella reningstekniker är kostsamma och det finns behov att ta fram kostnadseffektivare metoder. Projektet leds av RISE (fd JTI) och försök genomförs vid deponianläggningen Löt, Vallentuna, SÖRAB.

Syfte med projektet är att undersöka möjligheten att rena deponigas från svavelväte med hjälp av askor från avfallsförbränning. Målet är att nå en halt på < 50 ppm i gasen efter rening.

Medlemmar

Åke Nordberg och Ulf Hävermark

Fakta:

Finansiering

Energimyndigheten via Strategiskt innovationsprogram RE:source 

Relaterade sidor: