Behovsanpassad värmeproduktion från biogas

Senast ändrad: 05 november 2021

Syftet var att studera produktion av el och värme från biogas i lantbruks skala, inklusive olika flexibla och behovsanpassade strategier med fokus på värme.

Syftet var att utvärdera energieffektiviteten, de tekniska kraven, ekonomi och miljöpåverkan för olika scenarier. Arbetetet omfattade utveckling av systemscenarier, livscykelanalys och utveckling av modeller för dynamisk simulering av behovsanpassad kombinerad värme- och elproduktion.

Från institutionen medverkade Emmy Petersson, Daniel Nilsson, Cecilia Sundberg, Per-Anders Hansson and Åke Nordberg.