Demonstration av småskalig biogas uppgradering vid Sötåsens biogasanläggning

Senast ändrad: 05 november 2021

Syftet med projektet är att demonstrera ett kostnadseffektivt koncept för småskalig uppgradering och användning av fordonsgas.

Tekniken bygger på koncepten processintern metananrikning och askfilter, som SLU och RISE (fd JTI) gemensamt utvecklat. Målet är att uppnå fordonskvalitet på gasen samt att utreda energibalans och totalkostnad för systemet med uppgradering och tankning. 

Projektet genomförs i samverkan med företag, lantbruksrådgivare samt Sötåsens Naturbruksgymnasium för att underlätta att tekniken tas vidare i kunskapskedjan.

Från institutionen medverkar

Åke Nordberg (projektledare) och Ulf Hävermark (har slutat).