Tidsdynamisk klimatpåverkan av biomassa i fjärde generationens fjärrvärmesystem

Senast ändrad: 05 november 2021
Kalhygge

För att nå klimatmålen enligt Parisavtalet krävs en omställning av dagens energisystem för att minska utsläppen av växthusgaser och därigenom mildra klimatförändringarna.

Syftet med projektet var därför att öka kunskapen om den klimatpåverkan som uppnås vid utnyttjandet av biomassa från skogens restströmmar vid kraftvärmeproduktion i fjärde generationens fjärrvärmesystem.

I projektet, som var ett samarbete mellan SLU, KTH och Stockholm Exergi, kombinerades två tidsdynamiska metoder för klimatpåverkansbedömning och energisystemmodellering. 

Klimatpåverkan av förbränning av skogsrester (toppar och grenar) jämfördes med förbränning av avfall, returträ och stenkol, samt ett scenario där förbränning av skogsrester kombinerades med inbindning av koldioxid, dvs. bioenergy and carbon capture and storage (BECCS).

Fakta:

Finansiering: Stockholm Exergi

Projekttid: 2019-03-01 – 2019-11-30


Kontaktinformation