Åtta miljon kronor till forskning om mikroplast och deras rening i gröna filter av bark och biokol

Senast ändrad: 26 juli 2021

Mikroplast är svårnedbrytbara föroreningar som ackumuleras, både till land och i vatten. De når bland annat ut i miljön via dagvatten.

FORMAS har beviljat 8 mkr för ett forskning projekt som syftar på att identifiera och kvantifiera hur mikroplast transporteras via dagvatten samt för att undersöka kapaciteten hos, och potentialen av grön filterinfrastruktur med bark och biokol i gatumiljön för att rena dagvatten från mikroplast.

Idén är att filtren renar vattnet och fungerar som gröna utrymmen i och omkring samhällen, samtidigt som de också utgör en kolsänka.

Fakta:

Projektet kommer att genomföras av Sahar Dalahmeh, forskare vid Kretslopp teknikgrupp med samarbete med andra forskare på SLU, Aalborg Universitet i Danmark och Malmö Högskola.


Kontaktinformation