Autonoma fordon i jordbruket

Senast ändrad: 02 november 2021

Vid institutionen pågår två projekt som berör autonoma fordon i jordbruket.

 • Eldrivna autonoma arbetsmaskiner inom lantbruket – effekter av teknikval och systemutformning, är ett projekt finansierat av Energimyndigheten som syftar till att utvärdera hur olika teknik- och systemutformning samt handhavande påverkar kostnader, energi- och resursanvändning samt resulterande klimateffekter i system- och livscykelperspektiv för autonoma, eldrivna jordbruksfordon .
 • Projektet pågår sedan 2017 och består av tre arbetspaket: ”Analys av de autonoma arbetsmaskinerna och dess energisystem”, ”Produktion och lagring av förnybar el på gårdsnivå inklusive elnätsbalansering mha batteripaket” och ”Resursförbrukning och miljöbelastning i system- och livscykelperspektiv”. Projektet utförs i samarbete med Uppsala Universitet. 
 • Automatiserat fältarbete inom jordbruket, är ett Vinnovafinansierat projekt för att praktiskt utveckla ett fordon. Detta ska vara litet, moduluppbyggt och elektriskt fordon och kunna autonomt utföra jordbruksarbete, samt inhämta information om fältförhållanden. Det ska:
  • genom minimala arbets- och investeringskostnad möjliggöra nya former av hållbart jordbruk (t.ex. blandade grödor) med hög resiliens för vädrets variationer, tåligare ekosystem och hög biologisk mångfald
  • genom moduluppbyggnad kunna utföra både existerande och nya arbetsuppgifter inom jordbruket och bidra till en drägligare arbetsmiljö inom jordbruket
  • genom precis användning av insatsvaror minimerar resursförbrukning och förluster till omgivande vattendrag, vilket bidrar till renare vatten utan övergödning.” 
   Projektet utförs för närvarande i samarbete med Uppsala Universitet, Örebro Universitet och Mapro Systems.