Biodrivmedel – hur påverkar produktionen markanvändning i Sverige?

Senast ändrad: 02 november 2021

Senaste tiden har en internationell debatt ägt rum, om biodrivmedels påverkan på indirekt förändrad markanvändning (iLUC) som befaras leda till stora utsläpp av växthusgaser. Studier av iLUC orsakad av svensk biodrivmedelsproduktion saknas i princip dock helt.

Syfte

Projektets syfte var att undersöka hur svenska biodrivmedel påverkar användning av mark i Sverige. Vi studerade åtgärder för att minimera risken för iLUC och koppling till kostnad för biomassa. Projektet genomfördes i fem delar:

(1) Litteraturgenomgång av iLUC-modeller
(2) Analys av markanvändningsstatistik i Sverige
(3) Utarbetande av framtidsscenarier för biodrivmedel med låg risk för iLUC. (4) Fallstudier för produktion av biodrivmedel
(5) Utarbetande av råd till beslutsfattare

Genomförande

Projektet genomfördes av SLU och LTH i samarbete med ett flertal aktörer med ett stort intresse för frågan, då EU snart förväntas besluta kring framtida stödsystem och restriktioner för grödor som enligt EUs sätt att tänka kan orsaka iLUC.

Finansiering

f3 och Energimyndighetens samverkansprogram.