Biokol på småjordbruk i Kenya

Senast ändrad: 05 maj 2021

Med biokol kan man minska koldioxidhalten i atmosfären och samtidigt få förbättrad användning av resurser på gårdsnivå för energi, grödor och mark.

Biokol, träkol tillsatt till odlingsmark, har fått stor uppmärksamhet på senare år, för möjligheten att långsiktigt lagra in kol och därigenom minska växthuseffekten. Vi har undersökt om och hur biokol kan förbättra förhållandena på småjordbruk i Kenya. Forskningen har studerat

  • vilka växtdelar som kan användas till biokol och hur de används idag
  • hur biokolproduktion kan kombineras med matlagning i hushållen
  • bränsleförbrukningen och luftföroreningarna vid användning av biokolsspisar
  • hur biokol påverkar marken och grödorna
  • hur produktion och användning av biokol kan fungera i praktiken
  • hur mycket växthusgasutsläppen kan minskas vid produktion och användning av biokol 

Projektet genomförs av en mångvetenskaplig forskargrupp med deltagare från flera institutioner inom och utanför SLU.

Mer information om projektet finns på den engelskspråkiga sidan som nås via flaggan i övre högra hörnet.

Det finns möjlighet att göra examensarbeten på masternivå inom projektet. Kontakta Cecilia Sundberg för mer information.

Fakta:

Projektet Biokol och småjordbruk i Kenya – förbättrad användning av resurser på gårdsnivå för energi, grödor och mark" som finansieriades av VR startade 2013 och pågick till och med 2016.

Ytterligare tre projekt om biokol på småjordbruk i Kenya finansierades av Formas och VR och genomfördes 2016-2020, med projektledning av Cecilia Sundberg på KTH respektive Thomas Kätterer på SLU.