Förlust av nötkött inom primärproduktionen i Sverige: mängder, orsaker, livsmedelspotential och klimat- och ekonomiberäknade åtgärder

Senast ändrad: 19 oktober 2022
Två boda kossor står i en grön äng.

Livsmedelssystemet är inte hållbart och forskning visar att det finns tre kraftfulla verktyg för att vända utvecklingen till 2050: global kostomläggning, minskat matsvinn och förluster med 75 % samt förbättrade produktionsmetoder.

Detta forskningsprojekt syftar till att ta fram kunskap för att minska förlusterna av nötkött inom svensk primärproduktion; förluster som är både omfattande, starkt bidragande till flera miljöproblem och orsakar ekonomiska förluster för lantbrukarna. Kunskapen behövs både i branschen och som underlag vid utveckling av olika policyinstrument.


Flera aktörer från nötköttssektorn och samhället är aktiva i projektet för att bidra med kompetens och för att projektets resultat ska bli användbara och nå ut (se nedan).

Aktuellt just nu:

2022-10-19

Vi behöver nu bilda oss en uppfattning om antal djur med livsmedelspotential som avlivats på svenska kött- och mjölkgårdar, vilka de vanligaste orsakerna till förlusterna varit, liksom lantbrukares inställning till nödslakt. Vi ber därför lantbrukare att fylla i vår enkät, du kommer åt enkäten genom att skanna QR koden (se nedan) eller trycka på länken här så omdirigeras du till frågeformuläret.

Vi är tacksamma för att endast få in ett svar per gård.

Projektet medverkar på Elmia Lantbruk 19-21 oktober i Jönköping och på Köttriksdagen 10-11 november i Örebro – ses där!

Kommande utåtriktade aktiviteter:

Projektet planerar tre öppna seminarium för resultatspridning:

Våren 2023 Mängder av förlorad slaktvikt på mjölk- respektive köttgårdar, uppdelat på nötkreaturens ålder och kön. Tidsserie över 2002-2021.
Hösten 2024  Återinförd nödslakt: effekter på svinn, miljö och ekonomi.
Hösten 2025 Slutseminarium

 

Håll utkik, mer information och inbjudan kommer!

Fakta:

Projektledare: Ingrid Strid, Institutionen för energi och teknik.

Projektmedlemmar: Karin Alvåsen, Institutionen för kliniska vetenskaper; Maria Jacobsen, Institutionen för energi och teknik; Jesper Rydén, Institutionen för energi och teknik; Lotta Berg, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, Anett Seeman och Ulrika Rockström, Gård & Djurhälsan samt; Ingrid Hunter Holmøy, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Referensgruppsmedlemmar: Carina Johansson, Sveriges Nötköttsproducenter; Karin Lindow, Jordbruksverket; Gunnela Ståhle, Vi konsumenter och; Elvira Molin/Johan Hultén, SAMS (Samarbete för minskat matsvinn); Jenny Frössling, Statens veterinärmedicinska anstalt; Hanna Nilsson, Konvex/Svensk Lantbrukstjänst.

Projekttid: december 2021 – november 2025

Finansiär: FORMAS