Markkol i livscykelanalys av bioenergin

Senast ändrad: 02 november 2021

Detta projekt syftade till att ge en mer rättvisande bild av växthusgasbalansen för bioenergiproduktion på svensk åkermark, och tydliggöra möjligheter att förbättra växthusgasbalansen.

Förändringar av kollagret i marken har stor del i växthusgasutsläppen från bioenergiproduktion.

Vi kvanitifierade markkolsuppbyggnad (=upptag av koldioxid) vid salixodling och i system där biogas produceras, samt föreslog hur markkolsförluster vid halmskörd kan minimeras.

Beräkningar gjordes med en befintlig markkolsmodell och resultaten användes i livscykelanalyser, där resursåtgång och miljöpåverkan från bioenergins hela livscykel kvantifieras.

Eftersom markkolsförändringar kan valideras mot långliggande försök, kan man göra betydligt bättre förutsägelser än för andra växthusgaser såsom lustgas och metan.

Publikationer:

Ericsson, N., Nordberg, T., Sundberg, C., Ahlgren, S., Hansson, P.-A. (2014) Climate impact and energy efficiency from electricity generation through anaerobic digestion or direct combustion of short rotation coppice willow    Applied Energy, 132, pp. 86-98. doi: 10.1016/j.apenergy.2014.06.049

Hammar, T., Ericsson, N., Sundberg, C., Hansson, P.-A. (2014) Climate Impact of Willow Grown for Bioenergy in Sweden. BioEnergy Research. Article in Press. doi: 10.1007/s12155-014-9490-0

Ericsson, N., Porsö, C., Ahlgren, S., Nordberg, Å., Sundberg, C. and Hansson, P.-A. (2013) Time-dependent climate impact of a bioenergy system – methodology development and application to Swedish conditions.  GCB Bioenergy, 5: 580–590. doi: 10.1111/gcbb.12031

Hammar, T., Sundberg, C., Ericsson, N., Hansson, P.-A (2014)  Climate Impacts of Bioenergy Produced from Willow Grown in Sweden . Conference proccedings. 22nd European Biomass Conference and Exhibition. doi: 10.5071/22ndEUBCE2014-1DO.1.5

 


Kontaktinformation