Nya råvarukällor för pelletsproduktion - potentialer och totala miljöeffekter i livscykelperspektiv

Senast ändrad: 26 juli 2021

Projektet "Nya råvarukällor för pelletsproduktion - potentialer och totala miljöeffekter i livscykelperspektiv" startade i oktober 2012 och pågick till juni 2015.

Efterfrågan på biobränslen har ökat kraftigt som ett resultat av bland annat styrmedel såsom koldioxidskatt på fossila bränslen, elcertifikat för förnybar el, och handelssystem med utsläppsrätter. Dessutom har EU satt upp mål om förnybar energi och minskade utsläpp av växthusgaser till 2020.

Behovet av energipellets för att försörja den svenska och europeiska marknaden ökar snabbt, men de traditionella råvarorna är redan i hög grad intecknade. Sverige har dock en betydande potential när det gäller tillgången till alternativa pelletsråvaror.

Syftet med detta projekt var att redovisa miljömässiga förutsättningar för pelletsproduktion med alternativa råvaror i Sverige och i andra länder, samt identifiera nya produktionskedjor för pellets som kan väntas vara framgångsrika när olika hållbarhetskriterier och certifieringssystem blir allt mer styrande på bioenergimarknaden.

Från institutionen medverkade Charlotta Porsö, Per-Anders Hansson och Johan Vinterbäck.

Pellets (Charlotta Porsö)

Fakta:

Projektet finansierades av Energimyndigheten

Extern samarbetspartner var Pelletsplattformen