Mjölkrundan II - Integrerad logistik för lokalproducerad mat

Senast ändrad: 05 november 2021

Projektet "Mjölkrundan II - Integrerad logistik för lokalproducerad mat" är en vidareutveckling av ett tidigare projekt inom samma område.  

Utvecklade och förbättrade logistiklösningar är en förutsättning för att lokal mat skall bli lönsam för fler producenter och för att volymerna skall öka. Syftet med detta projekt var att studera behovet av logistikstöd och vidareutveckla logistiklösningar anpassade för producenter av lokalproducerad mat.

Delmål inom projektet är att

  • analysera existerande logistiklösningar,
  • utveckla alternativa koncept anpassade till producenternas behov och
  • utforma råd och riktlinjer till stöd för producenterna.

Projektet genomfördes i form av fallstudier i samarbete med företag och baseras på intervjuer, analyser med hjälp av GIS och ruttoptimering, och utvärdering av transporternas ekonomi och miljöpåverkan

Projektet väntas leda till ny kunskap och lösningar som leder till att branschen kan fortsätta att utveckla begreppen småskalig och lokalproducerad mat med ökat förtroende för begreppen och med förbättrade möjligheter att positionera svenska produkter på marknaden.

Från institutionen medverkade David Ljungberg och Ingrid Nordmark.

Mjölkrundan var namnet på ett tidigare projekt inom samma ämnesområde - i Mjölkrundan II vidareutvecklar vi metoderna från det projektet och följer upp med nya fallstudier