Lokal matlogistik - producentenkät

Senast ändrad: 05 november 2021

Lokal matlogistik har i ett antal år studerats vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) för att främja logistikutveckling för lokalproducerad mat. För att kartlägga och ge vägledning för hur logistiken bör utvecklas genomförs denna enkätundersökning som en uppföljning på en undersökning från 2008.

Enkäten vänder sig till dig som har egen primärproduktion och säljer dina produkter på en lokal marknad. Om det finns flera delar i företaget gäller frågorna den del av verksamheten som rör lokal mat.

I enkäten behandlas frågor om:
- företaget och produktionen
- distributionen
- samverkan och nätverk
- utveckling


Din hjälp är nödvändig för att vi ska kunna göra rätt analys - Tack på förhand!

Frågorna är inte tvingande men det är viktigt att enkäten besvaras så komplett som möjligt. Det går bra att bläddra fram och tillbaka mellan sidorna och ändra i svaren innan enkäten avslutas.

Vid redovisningen av enkätresultatet är alla svar anonymiserade men du får gärna lämna kontaktuppgifter så att du kan vara med i eventuell uppföljning.

 

Foto: Julio Gonzalez/SLUBildbank

Om du har frågor, synpunkter eller problem med att fylla i enkäten - välkommen att kontakta någon av oss som jobbar med projektet:

Ingrid Nordmark, 018-67 3548, Ingrid.Nordmark@slu.se
David Ljungberg, 018-67 1810, David.Ljungberg@slu.se
Institutionen för energi och teknik
Sveriges lantbruksuniversitet
Box 7032, 750 07 Uppsala
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9

Mer information om vår forskning och den tidigare undersökningen går att läsa under projekt.


Kontaktinformation