Energi och miljö

Senast ändrad: 21 september 2022

Målet med kursen är att ge kunskap om olika energisystem och deras miljöeffekter.

Kursen ger en introduktion till energibegrepp, energisystem och teknik för energiomvandling. Den ger en översikt över energistrategier, hållbara energilösningar och olika energislags kopplingar till nationella och globala miljömål. 


Kontaktinformation