Linnaeus-Palme International Exchange Program

Senast ändrad: 08 oktober 2019
kaleslorry_ljungberg.jpg

Utbytesprogram för studenter och lärare i Etiopien, Addis Abeda.

Möjlighet till examensarbete och studier i Etiopien

Institutionen för energi och teknik vid SLU i Uppsala driver ett Linnaeus-Palme utbytesprogram med Addis Ababa University sedan flera år tillbaka.

Varje termin finns det möjlighet för två studenter att delta genom att läsa kurser och/eller genomföra egna projekt, t ex examensarbeten.  

Fakta:

 Några förutsättningar: 

  • Du ska ha minst ett års högskolestudier före avresan
  • Studierna ska tillgodoräknas efter hemkomst
  • Kostnader för resa uppehälle och övr omkostnader täcks av ett stipendium på upp till 25 000 kr/student (påverkas av vistelsetiden)
  • Vistelsen i Etiopien skall vara minst 12 (upp till 20) veckor
  • SLU har goda kontakter och kan ordna goda förutsättningar på plats

 

 

Sidansvarig: eva-lena.selfene@slu.se