Anmälan

Senast ändrad: 29 juli 2021

OBS! Sen anmälan är öppen till 5 augusti 2021! Anmälan för 2021 öppnar 15 mars och stänger den 15 april. Du anmäler dig på www.antagning.se. OBS! Antagningsprov 2021 är förändrat pga Covid-19, läs mer under rubriken antagningsprov. När du skickat in din anmälan kommer vi att kommunicera med dig via mail med info om antagningsprov m.m.

BEHÖRIGHET FÖR ATT KUNNA ANTAS TILL HIPPOLOGPROGRAMMET

För att ha möjlighet att bli behörig till programmet måste dels ha godkänd grundläggande och särskild behörighet i din skolbakgrund och dels godkänt antagningsprov genom att skicka in filmer på antagningsprovets moment. Till den som anmäler sig och har eller kommer att kunna få godkänd grundläggande och särskild behörighet kommer anvisningar för filmning att skickas ut. 

Se film om hippologprogrammet

Sammanfattad info anmälan och antagning 2021

 • Sen anmälan är öppen till 5 augusti 2021!
 • Anmälan kan göras på antagning.se från 15 mars.
 • Anmälan måste göras senast 15 april
 • Komplettering med betyg och ev. intyg senast 21 juni.
 • Kontrollera din behörighet
 • När du skickat in din anmälan kommer vi att kommunicera med dig via mail med info om antagningsprov m.m.
 • För att bli behörig måste du göra antagningsprov
 • Du kan få tilläggspoäng för yrkeslivserfarenhet
 • Antagningsbesked för urval 1 kommer 9 juli och för urval 2 29 juli.
 • Kom ihåg att svara på antagningsbeskedet.
 • Utbildningen startar 30 augusti

Datum på www.antagning.se 

Detaljerad information

ANVISNINGAR FÖR ANMÄLAN 2021, detta ska du läsa om du ska söka.

Mer informatin om antagningsprovet

Är du från land utanför Sverige?

 Du som kommer från land utanför Sverige skickar in eller laddar upp dina betyg med din anmälan. Dessa måste finnas i din profil på antagning.se senast 21 juni 2021.

Om du är medborgare i ett nordiskt land (som inte är Sverige) eller i något av de länder som ingår i EU/EES eller Schweiz behöver du inte betala någon anmälningsavgift. Däremot måste du ladda upp papper som visar att du är medborgare i något av de här länderna. Alla papper ska vara hos Antagningsservice senast 3 maj 2021.

Färdig hippolog från det 2-åriga programmet? Läs ett tredje år!

För dig som läst det tvååriga hippologprogrammet till stallchef, ridlärare eller trav finns det möjlighet att ansluta till årskurs 3 i nuvarande program och få möjlighet till en kandidatexamen. Sista anmälningsdag den 31 maj 2021.

Sidansvarig: mia.hansson@slu.se