Undantag/Reell Kompetens

Senast ändrad: 20 november 2019

Om du inte uppfyller något eller några behörighetskrav till den utbildning du sökt genom formella meriter, kan du ansöka om att universitetet/högskolan prövar din reella kompetens. Om du varken genom formella meriter eller genom reell kompetens uppfyller något eller några behörighetskrav, kommer universitetet/högskolan att pröva om det finns skäl att bevilja dig undantag.

Universitetet/högskolan gör en helhetsbedömning av alla dina inskickade meriter, inte bara dina studiemeriter. De prövar om din samlade kompetens ger dig förutsättningar att klara av den utbildning du söker. Relevanta meriter (erfarenheter och/eller kunskaper) kan komma ifrån arbetsliv, föreningsliv, längre utlandsvistelser, genomgången personalutbildning eller annan kursverksamhet. Läs mer om reell kompetens här: https://www.slu.se/utbildning/anmalan-antagning/behorighet-och-urval/reell-kompetens/

Så här ansöker du om undantag/reell kompetens:

Gör en anmälan på www.antagning.se.

Fyll i en blankett som du hittar på www.antagning.se

Skicka blanketten tillsammans med alla betyg, intyg och andra handlingar som styrker din ansökan till:

Antagningsservice FE 20101 839 87 Östersund

Observera att blanketten och all dokumentation ska vara antagningen tillhanda senast den 15 april. Om du har fått ett förhandsbesked och/eller har beviljats reell kompetens/undantag tidigare ska du skicka in en kopia på beskedet/beslutet. Om beskedet/beslutet rör en utbildning som inte motsvarar den utbildning du sökt, måste du på nytt skicka in en ansökan samt all dokumentation som styrker ansökan.

Sidansvarig: mia.hansson@slu.se