Arbetsmarknad

Senast ändrad: 13 januari 2021

Vad vill du bli? Välj själv!

Arbetsmarknaden för hippologer är god. Hippologer arbetar bland annat som ridlärare, stallchefer, travtränare, egna företagare, inom näringens organisationer, lärare på hästinriktade gymnasieskolor, travskolor m.m. Oavsett vilken inriktning du väljer i din utbildning är hippologprogrammet unikt i Sverige och i Europa då det kombinerar och integrerar teori med praktik. Det gör dig förberedd på att möta arbetsmarknaden såväl inom Sverige som internationellt. Möjligheter finns också till vidare studier och längre fram även till forskning.

Det finns en rad tänkbara yrkesroller efter din utbildning. Tanken med det tredje året är att du själv ska kunna välja det som passar din tänkta karriär. Ett av de vanligaste yrkena inom ridhästbranschen är ridlärare - vill du bli ridlärare/ridinstruktör är det en bra idé att välja ridlärarinriktningen. Däremot får du redan efter dina två första år tillräckligt med kunskaper för att kunna undervisa i ridning. En annan relativt vanlig yrkesroll är hästutbildare. Vill du satsa på detta yrke är såklart hästutbildning lämplig som fördjupning. Inom islandshästbranschen är tränare och instruktör eller hästutbildare bland de vanligaste yrkena. Många driver även egen verksamhet. 

Inom travet har man sett att det behövs kompetent personal inom djurskyddsfrågor, hälsovård, friskvård och konvalescens - detta kan man arbeta med på olika sätt t.ex. som egen företagare med uppdrag hos travtränare. Det finns också en rad andra yrken som behöver tillgodoses med utbildad personal, både administrativa och praktiska. I ditt tredje år har du chansen att själv ”skapa” din kommande yrkesroll genom att välja de kursblock som fyller det behov du ser behövs på marknaden. Information och rådgivning om detta får du som student på programmet.

Följ oss gärna på sociala medier där vi ofta lyfter fram vad de utexaminerade hippologerna gör idag! @hippologprogrammet på både Instagram och Facebook