Disputation - Mikaela Jardstedt

Senast ändrad: 23 april 2019
MikaelaJ_webb.jpg

Härmed tillkännages att Mikaela Jardstedt kommer att försvara sin avhandling "Roughage Feeding of Suckler Cows during Winter. Intake, Utilization and Energy Status in Pregnant Cows" den 24 maj 2019. Spikning av doktorsavhandlingen kommer att ske den 25 april kl. 9.30.

Mikaela Jardstedt kommer att offentliggöra sin doktorsavhandling "Roughage Feeding of Suckler Cows during Winter. Intake, Utilization and Energy Status in Pregnant Cows" genom uppspikning av densamma i Forskningshuset, SLU, Gråbrödragatan 19, Skara, torsdagen den 25 april kl. 9.30.

Denna akademisk avhandling som för vinnande av agronomie doktorsexamen kommer att offentligt försvaras i Smedjan, SLU, Skara, fredagen den 24 maj 2019, kl. 13.15.

Streaming av spikningen och disputation kommer att ske så att den som så önskar kan se spikningen och disputationen från egen eller gemensam dator, för länkar nedan. 

Abstract

Feeding late cut forage is a common strategy to provide pregnant suckler cows with feed of suitable nutritional quality during ad libitum feeding regimes. Despite this method, commonly grown grasses may result in overfeeding with energy and protein in relation to cow nutrient demands. The aim of this thesis was to evaluate alternative types of high-fibre roughages and their effects on feed intake, utilization, and cow energy status, to improve the effectiveness of feed resource use to spring-calving suckler cows.

In a first study, the effects of forage diet; timothy silage, reed canarygrass silage, and whole-crop oat silage, on intake, digestibility, rumination time, faecal particle size and nitrogen (N) utilization were studied in mid-pregnant cows of Hereford and Charolais breeds. In two further studies, feed intake, N utilization, cow energy status and metabolic profile before and around parturition, and calf performance, were investigated in Hereford cows fed timothy-meadow fescue silage, festulolium silage, reed canarygrass silage or barley straw supplemented with rapeseed meal during pregnancy.

Although cut at similar stage of maturity, all perennial grasses exhibited variations in digestibility and fibre characteristics, which elicited differences inintake and utilization. Traditional timothy and timothy-meadow fescue silage, and festulolium silage, resulted in overfeeding and increased body weight (BW) and body condition (BCS) during pregnancy, whereas the low digestibility of the reed canarygrass and barley straw diets resulted in a catabolic state and losses of BW and BCS prepartum.
Intake appeared to be proportional to cow BW and not affected by the breed itself. Nitrogen utilization was improved with increased intake of digestible organic matter.

There is potential to increase effectiveness of suckler cow feeding by choosing alternative forages of low digestibility and rich in fibre. This may reduce feed intake and accompanied feed costs, and risk of overfeeding with energy and protein, without negative effects on cow performance.

 

Opponent och betygsnämnd

Opponent: Professor Richard Dewhurst, Dairy Research & Innovation Centre, Scotland's Rural College, Edinburgh, Great Britain.

Betygsnämnd:

 • Ph.D. Marc McGee, Teagasc, Animal & Grassland Research and Innovation Centre, Grange, Dunsany, County Meath, Ireland.
 • Professor Marketta Rinne, Natural Resources Institute Finland, Jokioinen, Finland.
 • Professor Sigrid Agenäs, Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU, Uppsala, Sverige.
 • Professor Lotta Berg, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, SLU, Skara, Sverige (reserv).

Handledare

Handledare:

 • Docent Anna Hessle, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, SLU, Box 234, 532 23 Skara, e-post: Anna.Hessle@slu.se.

Biträdande handledare:

 • Docent Elisabet Nadeau, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, SLU, Box 234, 532 23 Skara, e-post: Elisabet.Nadeau@slu.se, Hushållningssällskapet Sjuhärad, Rådde Gård, 514 05 Länghem.
 • Docent Peder Nørgaard, Department of Veterinary and Animal Sciences, University of Copenhagen, Grønnegårdsvej 3, 1870 Frederiksberg C, Danmark. e-post: pen@sund.ku.dk.
 • Ph.D. Wolfram Richardt, LKS mbH, August-Bebel Str. 6, 09577 Lichtenwalde, Tyskland, e-post: Wolfram.Richardt@lks-mbh.com.

Streaming - spikning

Var vänlig kontrollera dina ljud och bildinställningar innan mötet startar - Använd med fördel vår Test call service.

Deltagare ansluter till mötet via informationen nedan.

 • SLU-system - ansluter genom att ringa upp Meeting ID.
 • Skype for Business - använd länken och klicka sedan på kameraikonen i chatrutan och välj Starta Video.
 • Webbläsare - i de flesta fall frågar webbläsaren om tillåtelse att få visa kamera och spela upp ljud från din dator, detta måste ni godkänna för att utnyttja tjänsten.
 • Videokonferanssystem - via video address (SIP/H323)
 • Alternativt via IP - följt av Meeting ID, avsluta med #

Mötet är öppet att ansluta till från och med 30 min innan mötesstart.
Mötet avslutas när alla deltagare har lämnat mötet.

Connection Details

Use app: Skype for Business

Use web browser: https://join.video.slu.se

Video address: 6740713@video.slu.se

Join by IP:
130.238.127.130
130.238.127.137
130.238.127.142

Meeting ID: 6740713

Audio Connection:

Call-in number: +46 (18) 278780, Meeting ID: 6740713

Test call service

Use app: Skype for Business / Lync

Use web browser: Start test call *

Video address: 6600@video.slu.se

* Test call service is not supported by Internet Explorer and Safari.

Need more details about joining the meeting? Contact helpdesk on +46 (18) 676600 touch tone 2 or videoconference@slu.se

Streaming - disputation

Var vänlig kontrollera dina ljud och bildinställningar innan mötet startar - Använd med fördel vår Test call service.

Deltagare ansluter till mötet via informationen nedan.

 • SLU-system (Locations) - kopplas upp automatiskt till mötet.
 • Skype for Business - använd länken och klicka sedan på kameraikonen i chatrutan och välj Starta Video.
 • Webbläsare - i de flesta fall frågar webbläsaren om tillåtelse att få visa kamera och spela upp ljud från din dator, detta måste ni godkänna för att utnyttja tjänsten.
 • Videokonferanssystem -via video address (SIP/H323)
 • Alternativt via IP - följt av Access code, avsluta med #

Notera att det inte går att ansluta till mötet innan utsatt starttid.

Connection Details

Use app: Skype for Business

Use web browser: https://join.video.slu.se

Video address: 9869@video.slu.se

Join by IP: 130.238.127.130 (access code: 9869#)

Audio Connection: Call-in number: +46 (18) 278780, Access code: 9869#

Test call service

Use app: Skype for Business / Lync

Use web browser: Connect*

Video address: 6600@video.slu.se

* Test call service is not supported by Internet Explorer and Safari.

Need more details about joining the meeting? Contact helpdesk on +46 (18) 676600 touch tone 2 or videoconference@slu.se

Relaterade sidor:
Sidansvarig: gunilla.jacobsson@slu.se