Forskningslinjer

Senast ändrad: 21 februari 2019

Här hittar ni institutionens huvudforskningslinjer (klicka på var rubrik för en kort förklaring av varje område):

Etologi

Naturligt och onormalt beteende; Sociala och moder-ungebeteende; Inlärning; Emotionella tillstånd hos djur; Bevarandebiologi. Ni hittar en sida om ämnet etologi här (på engelska)

Djurvälfärd och djurskydd

Antrozoologi – människa-djurinteraktioner; Djuren i samhället – djuretik; Riskbaserat djurskydd; Ekologisk djurhållning; Bedömning av djurvälfärd

Hälsa i djurbesättningar

Riskbaserad djurhälsoövervakning; Inhysning och bete; Vitaminer och mineralers betydelse; Djurhantering vid transport och slakt; Detektering och förebyggande av djurhälsostörningar

Nöt- och lammköttsproduktion

Nutrition hos nötkreatur och får; Grovfoder och fodervärdering; Miljömässigt uthållig idisslarproduktion; Ekonomiskt uthållig animalieproduktion

Sidansvarig: gunilla.jacobsson@slu.se