Analysera träcken - anpassa kons utfodring

Senast ändrad: 22 april 2021

Projektet syftar till:

  • Att kartlägga variationen i träckkonsistens vid olika utfodringssituationer på regionalt utspridda mjölkgårdar.
  • Att studera samband mellan djurhälsa och träckkonsistens i besättningarna.
  • Att ta fram ett informationsmaterial med bilddokumentation, som innefattar instruktioner om hur lantbrukaren själv kan bedöma träcken.

Projektet avslutades 2006 och var ett samarbete mellan institutionen för husdjurens miljö och hälsa, SLU, institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU, Svensk Mjölk och institutionen för vetrinære grundfag, Kungliga Veterinär och Lantbrukshögskolan (KVL), Danmark. Projektet finansierades av Stiftelsen Lantbruksforskning.

Läs mer i studentarbetet "Träckvärdering som metod för att bedöma våmfunktion och foderutnyttjande hos mjölkkor" av Maria Nordqvist.

Projektledare var Elisabet Nadeau.