Animal welfare in modern production sysmtems for fish

Senast ändrad: 22 februari 2019

Försök 4: Effekten av grumligt vatten i kombination med höga temperaturer på syre konsumtion, hjärt- och andningsfrekvens.

Vattens grumlighet påverkar fiskarna som lever där på en rad olika sätt. Ett känt problem som kommer sig av att det finns för mycket partiklar i vattnet är att fiskarna gäla "klibbar" igen vilket leder till att djuret syreupptagningsförmåga begränsas. Hur stort problem grumligt vatten orsakar på fiskodlingar vet vi dag inte men när en håll-kasse flyttas är det inte ovanligt att vattnet grumlas pga. av bottensediment bestående av lera och eventuella foderrester rörs upp. Det är inte heller ovanligt att dessa transporter sker i anknytning till slakt. Då flyttas ofta kassar från djupare strömt vatten till grundare och lugnare vatten vilket leder till att kassarna som fisken befinner sig i blir stående i grumligt vatten med dåligt genomflöde under en period som för fiskarna redan är stressande pga. den föreliggande transporten. Höga stressnivåer är också kopplade till hög syrekonsumtion vilket betyder att det grumliga vattnets begränsande effekt på syreupptagningsförmågan sker under en period då syrebehovet är som störts. I försök 4 vill vi därför undersöka hur grader av grumligt vatten påverkar fiskarnas syrekonsumtion samt hjärt- och andningsfrekvens. Dessa försök kan utföras på helt oinstrumenterade fiskar i ett "trådlöst system" . Vidare kommer vi även att undersöka hur olika relevanta stressorer, så som stress efter transport, höga vattentemperaturer och låga syrenivåer påverkar hur fisken klarar att hantera det grumliga vattnet.

Illustration som visar en icke-invasiv metod för kardioventilerande inspelningar i färskt vatten.

Fig. Study 4. Non-invasive method for cardioventilatory recordings in fresh water. (A) Schematic illustration of Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) in the wireless recording system. (B) Example of the raw bioelectrical potential signal. (C) Example of high-pass filtered raw signal with a cut-off frequency applied at 10 Hz to identify individual heartbeats. (D) Example of low-pass filtered raw signal with a cut-off frequency at 100 Hz and smoothed with a triangular window of 201 sample points to identify ventilatory movements. (modified from Gräns et al. 2014, PLOS ONE).

Sidansvarig: gunilla.jacobsson@slu.se