Animal welfare in modern production systems for fish

Senast ändrad: 22 februari 2019

Försök 1. Varför skadas tarmbarriären hos fisk av stress?

Tarmepitelet utgör en selektiv barriär mot omgivningen och står inför den komplexa uppgiften att blockera bakterier och virus samt andra skadliga ämnen medan den samtidigt tillåter ett selektivt upptag av näringsämnen, joner och vatten (Fig. 1). Därför är en optimal funktion av tarmbarriären essentiell för fiskens hälsa och välfärd. Vi har tidigare visat att odlingsrelaterad stress försvagar tarmbarriärfunktionen och leder till en läckande tarm. Detta är ett allvarligt hot mot fiskens hälsa och välfärd. Dock är de fysiologiska mekanismerna bakom stress inducerat tarmläckage inte fullt kartlagda. Vi vet att när fisk, precis som däggdjur, upplever omgivningen som stressfull, stryps blodflödet till magtarmkanalen och distribueras ut till muskulaturen som ett adaptivt svar på stressen. Detta leder till sänkta syrenivåer i tarmvävnaden som, hos däggdjur, leder till vävnadsskador (ischemi). Skador kan också uppstå när blodflödet till magtarmkanalen återställs (reperfusion). Huvudmålet med detta experiment är att undersöka om ischemi och reperfusion i magtarmkanalen leder till skador och en läckande tarm även hos fisk. Genom avancerad kirurgi kommer blodflödet till regnbågens magtarmkanal strypas (occluderas) under en tid. Skador kommer att observeras och demonstreras med en kombination av fysiologiska in vitro metoder, konventionell histologi samt molekylära tekniker, antingen direkt efter occlusion eller efter occlusion följt av reperfusion.

Illustration: Tarmbarriärens funktion hos fisk.

Fig. 1. Tarmbarriärens funktion hos fisk.

Sidansvarig: gunilla.jacobsson@slu.se