Animal welfare in modern production systems for fish

Senast ändrad: 22 februari 2019

Försök 3. Effekten av alternativa fodermedel på fiskens normala tarmmikroflora och tarmbarriärens funktion.

Fodrets sammansätning är en av de viktigaste faktorer som kan påverka fiskens hälsa och välfärd under hela deras livsperiod. Smaklighet och upptag av näringsämnen är centrala frågeställningar men olika foderkomponenters effekt på tarmbarriären, immunsystemet och fiskens normala tarmflora är alla parametrar som påverkas fiskens välfärd och hälsa.

Vi vet ganska väl idag att den mat som vi och djuren äter kan vara både nyttig och skadlig. Djuren kan inte själva välja vad de skall äta utan får hålla tillgodo med vad som erbjuds. Införandet av nya fodermedel i fiskars foderstat kan påverka upptag, immunstatus och tarmens barriärfunktion både positivt och negativt på grund av olika substanser kan reagera direkt med slemhinnan i magtarmkanalen eller att den normala tarmfloran ändrar sammansättning. Vi kommer att ta prover på regnbågslax för att kartlägga om tarmbarriären och immunsystemet påverkas av de nya dieterna. Vi kommer även att ta prover av tarminnehållet från olika delar av mag-tarmkanalen och med hjälp av "Next-Generation sequencing" kartlägga hur tarmens mikroflora påverkas när djuren utfodras med foder baserat på mikrob-biomassa.

Vi kommer även att följa hur näringsämnen bryts ner och tas upp genom tarmen hos fiskar utfodrade med olika proteinfodermedel. Fiskarna förses med en blodkateter i dorsal aorta så kontinuerliga blodprov kan tas och därmed få en tydligare bild över hur olika fodersubstanser bryts ner och absorberas i magtarmkanalen.

Illustration: Schematisk beskrivning över kateterisering av regnbågslax för blodprovstagning via dorsal aorta hos frisimmande regnbågslax.

Figur 1. Schematisk beskrivning över kateterisering av regnbågslax för blodprovstagning via dorsal aorta hos frisimmande regnbågslax.

Sidansvarig: gunilla.jacobsson@slu.se