Automatiska vägningar och selektiv avmaskning av nötkreatur på bete

Senast ändrad: 18 augusti 2016

Målet med projektet är att utveckla en automatisk metod för djurhälsoövervakning på bete, där larm erhålls för avvikande djur. Metoden leder till ökad djurhälsa och produktivitet vid betesdrift. Visionärt sett skulle en sådan metod kunna komplettera manuell tillsyn av djur och på så vis underlätta för fortsatt eller eventuellt utökad betesdrift på små och avlägset belägna betesmarker. Projektet fokuserar primärt på detektion av parasitangrepp hos kalvar, men metoden kan även vidareutvecklas för andra sjukdomar som nedsätter djurens tillväxt. I projektet kommer också utvärderas om mjölk/-köttraskorsningar har större motståndskraft mot betsburna parasiter än renrasiga mjölkraskalvar. Vi kommer således att utprova en ny teknik för automati. I projektet kommer också utvärderas om mjölk-/ köttraskorsningar har större motståndskraft mot betesburna parasiter än renrasiga mjölkraskalvar sk viktuppföljning på bete baserad på en matematisk tillväxtmodell som kan användas för detektion av parasitinfektion hos kalvar. Vid larm om parasiter vidtas riktad selektiv behandling (targeted selective treatment, TST) där angripna individer - men bara dessa - avmaskas, vilket är i enlighet med reglerna för ekologisk produktion. Metoden leder till ökad djurhälsa och produktivitet vid betesdrift på mångfaldsrika naturbetesmarker i ekologisk produktion där det ofta saknas alternativ till avmaskning.

VågVåg

Bild 1. Vågbur där djuren kan gå in för att dricka
Bild 2. Vågbur som djuren passerar igenom

Projektet finansieras från SLU EkoForsk, Västra Götalandsregionen, SLU och Agroväst nöt- och lammköttsprogram.
Ni kan även läsa om projektet på EkoForsks motsvarande projektsida.

Under år ett utvärderar vi två olika typer av vågstationer, en vattenkoppsbur och en genomgångsbur.

Kontaktperson: Katarina Arvidsson Segerkvist


Kontaktinformation
Sidansvarig: gunilla.jacobsson@slu.se