Biotin till mjölkkor

Senast ändrad: 22 april 2021

Syftet med projektet är att studera effekten av tillsatt biotin i foderstaten på mjölkproduktion, mjölksammansättning och klövhälsa i tre bruksbesättningar i Västra Götalands län.