Övervakningssystem för betande djur för daglig tillsyn av djurens position och hälsa

Senast ändrad: 08 november 2021
Foto: En grupp nötkreatur står i grupp ute.

Djur på bete ska ses till varje dag så att de mår bra. Det här projektet syftar till att ta fram digital teknik som kan underlätta den dagliga djurtillsynen.

Bakgrund

Merparten av alla svenska nötkreatur går på bete under sommarhalvåret. Många lantbrukare har flera djurgrupper i olika betesmarker utspridda i landskapet. Att dagligen titta till djuren för att säkerställa att de mår bra, har god tillgång till betesgräs och att de fortfarande är kvar i hagen tar mycket tid. Den digitala teknik som finns tillgänglig idag skulle kunna underlätta tillsynen.

Syfte

Målet med projektet är att utveckla ett intelligent övervakningssystem för betande djur som hjälper djurägaren att effektivt sköta den dagliga tillsynen av djurens position och hälsa. Systemet består av en hårdvara som sitter på djuret med ett serversystem. Systemet registrerar avvikande beteende och rörelsemönster som indikerar risker för djurets hälsa och skapar rekommendationer till djurägaren.

Genomförande

Projektet genomförs som ett samarbete mellan många aktörer. Innovatör är Svarta Räven AB. SLU ansvarar för validering av tekniken, vilket sker på SLU Götala nöt- och lammköttsforskning. Övriga aktörer är Intakan AB, Syntera AB, RISE, Zellout, Contourline Tech. AB, AWA, Agroväst och DesignWise.